Adres

ul. Kardynała Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

Telefon

15 823 57 48 wew. 28

A K T U A L N O Ś C I UTW – luty 2024

W Y K Ł A D Y

08.02.24  czw.g.11 aula „C”      Wykład „Chrońmy to, co dla nas ważne”- Fundacja „Ludzie z charakterem” z Krakowa – Anna Czech  i Jakub  Czekaj       

15.02.24  czw.g.11 TDK sala kameralna     Wykład – „Organy – nauka, rzemiosło, sztuka, spotkanie z królem instrumentów” – dyr. Mariusz  Ryś

22.02.24  czw.g.11 aula „C”    Wykład – „Samorząd terytorialny i jego rola w życiu miasta” – Prezydent  Miasta Tarnobrzega – Dariusz  Bożek                                                     

29.02.24  czw.g.11 aula „C”     Wykład – „Wychowanie i edukacja dziewcząt w dawnych czasach” – P. Rektor PUZ, prof. Anna Szylar

*********************************

                        E D U K A C Y J N Y   K L U B   F I L M O W Y                                                              

01.02.24  czw.g.11  aula „C”    FILM  – Każdy twój oddech

***********************************

03.03.2024  niedz.godz.16      KONCERT  Zespołu „ŚLĄSK” – w Filharmonii w Rzeszowie. Wyjazd o godz. 14,    Koszt 150 zł, wpłata do 22.02.2024 w biurze UTW

*********************************                                                                      

Dyżury w Biurze UTW są:  wtorki i środy od 11  do 13 oraz czwartki od 10.30 do 13.30   

 Zapisy i opłaty po wykładzie.  Warunkiem uczestnictwa w imprezach UTW są na bieżąco opłacone składki

Udostępnij:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skype
Email

Ostatnie aktualności

U W A G A !!!

Uczelnia wznawia zajęcia 26 lutego. Dyżurów do 26.II. nie będzie. Wyjątkiem będzie czwartek 22.II.24. + Wykład prezydenta p. D. Bożka.  Najbliższy wykład 15.II. w Domu

A K T U A L N O Ś C I UTW – luty 2024

W Y K Ł A D Y 08.02.24  czw.g.11 aula „C”      Wykład „Chrońmy to, co dla nas ważne”- Fundacja „Ludzie z charakterem” z Krakowa – Anna Czech  i Jakub