Uniwersytet Trzeciego Wieku
przy Państwowej Uczelni Zawodowej
im. prof. Stanisława Tarnowskiego

ul. Wyszyńskiego 10
39-400 Tarnobrzeg

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu istnieje od 2007 roku.

Stowarzyszenie UTW przy Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu  jest Członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.

Celem działalności jest stworzenie możliwości udziału osób starszych w:

  • procesie edukacyjnym w zakresie różnych dziedzin wiedzy
  • realizacji osobistych zainteresowań
  • pracach sekcji działających w ramach UTW
  • utrzymaniu sprawności intelektualnej oraz fizycznej
  • życiu kulturalnym, społecznym i organizacyjnym grup zainteresowań.

Program UTW koncentruje się wokół interdyscyplinarnych wykładów oraz pracy w kołach zainteresowań.

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu otwarty jest dla każdego, kto pragnie poszerzać swoje zainteresowania i wiedzę, czynnie spędzać wolny czas i aktywnie uczestniczyć w działaniach podejmowanych w środowisku, w którym mieszka.

Słuchaczem UTW może zostać osoba w wieku 50+ nieaktywna zawodowo (emeryt, rencista), który złoży deklarację członkowską, opłaci wpisowe 50 zł i składki 60 zł na rok oraz będzie aktywnie uczestniczyć w wybranych zajęciach. Udział we wszystkich zajęciach nie jest obowiązkowy. Niektóre zajęcia są częściowo płatne.
Słuchacz otrzymuje legitymację UTW z potwierdzoną ważnością, która uprawnia do uczestnictwa w zajęciach UTW oraz do zniżek na niektóre imprezy i koncerty.

Wykłady otwarte odbywają się w auli PUZ ul. Wyszyńskiego 10 w czwartki o godz. 1100 co dwa tygodnie na przemian z projekcją filmu w DKF. Ogłoszenia są zwykle przed wykładem o godz. 1050. Zajęcia odbywają się w grupach w wyznaczonych salach wg odrębnego harmonogramu. Informacje dla słuchaczy oraz aktualności zamieszczane są na tablicy ogłoszeń obok Biura UTW (sala 1.11) oraz na stronie internetowej: www.utw.puz.tarnobrzeg.pl

Biuro UTW poza wakacjami czynne jest :

poniedziałek –  godz. 11.00-14.00

wtorek            – godz. 14.00-16.00

środa              – godz. 12.00-14.00

czwartek        – godz. 12.00-14.00

piątek             – godz. 12.00- 14.00

 tel: 15 822 24 21 lub 15 823 57 48 wewn.28

W okresie lipiec, sierpień biuro UTW jest nieczynne.