Adres

ul. Kardynała Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

Telefon

15 823 57 48 wew. 28

Utrwalamy wspomnienia pionierów polskiego  złota

 PROJEKT

„Utrwalamy wspomnienia pionierów polskiego  złota”

realizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku  w Tarnobrzegu

współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych

w ramach Programu „ UTW – Seniorzy w akcji”

Pomysł projektu zrodził się wśród słuchaczy UTW już na początku 2022 roku, kiedy to zastanawialiśmy się w jaki sposób możemy  włączyć się w obchody jubileuszu 70-lecia odkrycia złóż siarki w rejonie Tarnobrzega. Postanowiliśmy utrwalić postaci siarkowców, którzy wyróżnili się swoimi postawami i osiągnięciami a niestety szybko odchodzą.

Napisaliśmy projekt, który został złożony na konkurs ogłoszony przez TIT w ramach programu „UTW-Seniorzy w akcji”.

 Z 216 projektów po trzy etapowej selekcji zostało wybranych 21 projektów, które uzyskały granty na częściowe finansowanie ich realizacji. Umowa dotacji została podpisana w sierpniu 2022 roku, a od 1 września rozpoczęła się praca w ramach projektu.

Niejako w wyniku dyskusji nad kształtem i merytoryczną stroną projektu powstały wnioski do Rady Miasta Tarnobrzega o przyznanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Tarnobrzega wieloletniemu dyrektorowi KiZPS Siarkopol Panu Eugeniuszowi Gutmanowi, a także o ogłoszenie roku jubileuszu Rokiem Siarkowców. Obydwa wnioski zostały zrealizowane. UTW został zaproszony przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega do komitetu organizacyjnego obchodów roku „Pamięci górników i pracowników tarnobrzeskiego zagłębia siarkowego”. Patronat honorowy nad obchodami roku jubileuszu objął Prezydent Miasta Tarnobrzega Pan Dariusz Bożek.

Realizacja projektu.

Została utworzona grupa koordynacyjna projektu w składzie:

Krystyna Frąszczak, Zbigniew Młodawski, Andrzej Turaj, Jakub Palacz, Marek Grabowski pod przewodnictwem animatora projektu Jana Palacza.

Merytorycznie projekt przewiduje:

– Spotkania członków uniwersytetu poświęcone tematyce siarkowej oraz wykłady poświęcone tej tematyce.

– Wycieczki piesze, rowerowe i autokarowe dla członków UTW.

– Popularyzację zbiorów Muzeum Przemysłu Siarkowego zarówno wśród młodzieży jak uczestników UTW.

– Nagranie wywiadów z zasłużonymi siarkowcami, które będą emitowane w TVL TSM jak również radiu Leliwa, które objęły patronat medialny nad projektem.

– Zrealizowanie filmu dokumentalnego pokazującego naszych pionierów, ale również historię przemysłu siarkowego, związanego z nim rozwoju miasta oraz wydarzenia roku jubileuszowego.

– Projekt zakończy się uroczystym spotkaniem w Tarnobrzeskim Domu Kultury uczestników projektu, członków UTW, mieszkańców miasta, które połączone będzie z programem artystycznym oraz poczęstunkiem.

Serdecznie zapraszamy członków UTW do wzięcia  udziału w imprezach organizowanych w ramach projektu.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skype
Email

Ostatnie aktualności

U W A G A !!!

Uczelnia wznawia zajęcia 26 lutego. Dyżurów do 26.II. nie będzie. Wyjątkiem będzie czwartek 22.II.24. + Wykład prezydenta p. D. Bożka.  Najbliższy wykład 15.II. w Domu

A K T U A L N O Ś C I UTW – luty 2024

W Y K Ł A D Y 08.02.24  czw.g.11 aula „C”      Wykład „Chrońmy to, co dla nas ważne”- Fundacja „Ludzie z charakterem” z Krakowa – Anna Czech  i Jakub