Adres

ul. Kardynała Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

Telefon

15 823 57 48 wew. 28

1-szy Etap Rajd Rowerowy w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości Polski – 20 czerwca 2018 roku