Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Uniwersytet Trzeciego Wieku

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10
39-400 Tarnobrzeg

tel: 15 822 24 21 lub 15 823 57 48 wew.28

e-mail: utw.tarnobrzeg@gmail.com