Adres

ul. Kardynała Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

Telefon

15 823 57 48 wew. 28

Statut i regulaminy

Statut Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Pobierz aktualny statut – plik w formacie Adobe Reader (pdf) – Statut UTW

Pobierz REGULAMIN uczestnictwa słuchaczy UTW w imprezach integracyjnych REGULAMIN oraz pozostałe regulaminy REGULAMINY UTW