Adres

ul. Kardynała Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

Telefon

15 823 57 48 wew. 28

Władze UTW

Dnia 22 września 2022 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, na którym wybrano nowe władze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
We wrześniu 2023 roku odeszła od nas Pani Prezes Krystyna Frąszczak. W związku z zaistniałą sytuacją, Zarząd wybrał pana Jana Palacza na Prezesa Zarządu.

Zarząd

Jan Palacz- Prezes Zarządu
Stanisław  Widz – Wiceprezes
Zenona Kłos – Wiceprezes
Ewa Grabowska – Sekretarz
Małgorzata Gospodarczyk – Skarbnik
Henryk Partyka
Maria   Pietrow
Jadwiga Skotnicka
Elżbieta Szklarz

Komisja Rewizyjna

Adam Pięda – Przewodniczący
Halina Byczek – zastępca przew.
Urszula Kurpiewska – sekretarz
Jan Urbaniak – członek