Adres

ul. Kardynała Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

Telefon

15 823 57 48 wew. 28

Władze UTW

Dnia 26 kwietnia 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na którym wybrano nowe władze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zarząd

Krystyna Frąszczak- Prezes Zarządu
Stanisław  Widz – Wiceprezes
Małgorzata Gospodarczyk – Wiceprezes
Elżbieta  Szklarz – Sekretarz
Genowefa Mazur – Skarbnik
Zenona Kłos
Henryk Partyka
Maria   Pietrow
Jadwiga Skotnicka

Komisja Rewizyjna

Zbigniew  Golec – Przewodniczący
Barbara  Turczyk – zastępca przew.
Tadeusz Woźniak
Anna  Podgórniak
Grażyna  Grzesik