Adres

ul. Kardynała Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

Telefon

15 823 57 48 wew. 28

Teatr bez Metryki

„Teatr bez Metryki” powstał w 2008r. Pomysłodawcą była Pani Krystyna Frąszczak. Inspiracją do stworzenia grupy teatralnej było ogłoszenie przez Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego konkursu promującego łączenie pokoleń pod nazwą „Przegląd Teatrów Amatorskich” – 2008.

Pani Krystyna znalazła osoby, które postanowiły spróbować swoich możliwości i wziąć udział w projekcie. Osiem osób różnych profesji stworzyło zespół teatralny, który ze względu na zróżnicowanie wieku przyjął nazwę „Teatr bez Metryki”. Był to Janusz Bartela, Krystyna Frąszczak, Elżbieta Chrobak, Zenona Kłos, Urszula Kurpiewska, Janina Szul, Zofia Ziemba, Bolesław Ziemba. Grupą opiekował się Andrzej Wilgosz – instruktor teatralny TDK.

TDK udostępnił również salę kameralną co umożliwiło rozpoczęcie prób spektaklu „Wieczoru Sentymentalnego”, który na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Amatorskich w Krakowie w grudniu 2008r zdobył III miejsce.

W środowisku tarnobrzeskim obecna była potrzeba kontaktu z żywym słowem, poezją ujętą w sztukę teatralną.

Spełniając oczekiwania naszych koleżanek i kolegów 21.06.2012r zespół „Teatr bez Metryki” zaprezentował słuchaczom UTW nowy spektakl „Wspomnienie”. Reżyserem widowiska był Andrzej Wilgosz.

W tym czasie do zespołu dołączyła Maria Pantula.

20.05.2013r w TDK odbyła się premiera przedstawienia „Słowa o Słówkach” do których Andrzej Wilgosz wybrał 11 utworów Boya. Scenografię przygotowała Pani Bożena Wójtowicz – Ślęzak instruktorka TDK

W 2014r. po odejściu z TDK  Andrzeja Wilgosza  nastąpił na krótko okres stagnacji , ale artystyczny duch Teatru się nie wypalił i był nadal obecny w zespole.

Zespół zaczął pracować nad nowym spektaklem pod tytułem „ Co nam zostało z tych lat”. W tym czasie dołączyła do nas Krystyna Szlęzak która zajęła się opracowaniem spektakli pod względem muzycznym śpiewając i akompaniując zespołowi na akordeonie.    Dało to początek nowym wyzwaniom i stanowiło istotny impuls do przygotowania kolejnych widowisk słowno – muzycznych.

Następnie do zespołu dołączyli Stanisław Świetlicki (na krótko) i Janusz Pierański.

Przedstawienie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Zobaczyli go widzowie  m.in. Koprzywnicy, Skopania, Staszowa, i Tarnobrzega.

Na specjalne życzenie Rady  Seniorów UM Tarnobrzega widowisko zostało zaprezentowane na dorocznej Senioriadzie w  2018r.

W 2019r. z  myślą o zbliżającym się Dniu Kobiet zespół przygotował nowy spektakl pod tytułem „Jej Portret” dedykowany kobietom. Ten spektakl  słowno-muzyczny  mogli oglądać słuchacze zaprzyjaźnionego UTW w Mielcu jak i widzowie m.in. Koprzywnicy, Staszowa,  Mokrzyszowa i oczywiście Tarnobrzega. Momentem kulminacyjnym było wystawienie z powodzeniem spektaklu przed słuchaczami UTW i mieszkańcami naszego miasta  w dniu 11.03.2019r.

Wielkie  zainteresowanie tarnobrzeżan naszymi spektaklami oraz liczne głosy zachęcające nas do częstych występów, stanowią  silną motywację do dalszej pracy artystycznej.

Zespół Teatru bez Metryki

Zespół „Teatru bez Metryki” po udanym występie „Wieczór Sentymentalny” III Nagroda – Kraków 2008r
Spektakl „Co nam zostało z tych lat” – Koprzywnica 2018r
„Publika wsłuchiwała się w poezję nucąc piosenki, które dla większości były znane. Artyści przygotowali dla widzów sentymentalną poetycko-muzyczną podróż. Usłyszeliśmy poezje M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, K.I. Gałczyńskiego, J. Tuwima w pięknej oprawie muzycznej… Na scenie wystąpili: Elżbieta Chrobak, Zenona Kłos, Maria Pantula, Krystyna Szlęzak, Zofia Ziemba, Janusz Pierański i Bolesław Ziemba” – Echo Dnia 20.02.2018r
„Co nam zostało z tych lat” – Elżbieta Chrobak, Staszów 2018
„Jej Portret” – Krystyna Szlęzak, Tarnobrzeg 2019
„Jej Portret” – Zofia Ziemba, Tarnobrzeg 2019
„Jej Portret” – Zenona Kłos, Tarnobrzeg 2019
„Jej Portret” – od prawej; Maria Pantula, Zofia Ziemba, Zenona Kłos, Krystyna Szlęzak (śpiew i akordeon), Tarnobrzeg 2019
„Jej Portret” – Janusz Bartela, Tarnobrzeg 2019
„Jej Portret” – Bolesław Ziemba, Tarnobrzeg 2019
„Jej Portret” – Janusz Pierański, Mielec 2019
Zofia Ziemba oraz Krystyna Szlęzak wśród słuchaczek UTW Mielec, Mielec 2019