Adres

ul. Kardynała Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

Telefon

15 823 57 48 wew. 28

Warsztaty komputerowe

Podstawowym założeniem warsztatów komputerowych jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w zakresie obsługi komputera. Kurs podstawowy obejmuje następujące zagadnienia:

  • bezpieczeństwo pracy z komputerem,
  • budowa i zasada działania komputera,
  • podstawy obsługi systemu Windows,
  • edytor tekstu,
  • arkusz kalkulacyjny,
  • praca w sieci komputerowej,
  • obsługa Internetu i poczty elektronicznej.

Warsztaty komputerowe odbywają się w nowoczesnej pracowni informatycznej Uczelni. Uczestnicy warsztatów korzystają z zasobów wielostanowiskowej sieci komputerowej. Pracownia posiada stały dostęp do Internetu. Każdy uczestnik warsztatów wykonuje ćwiczenia na przydzielonym komputerze. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, gdzie na dużym ekranie przedstawione są omawiane zagadnienia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z WARSZTATÓW