Adres

ul. Kardynała Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

Telefon

15 823 57 48 wew. 28

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013 / 2014 na UTW

10 października 2013 po raz siódmy już jako słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku zainaugurowaliśmy nowy rok akademicki na Uczelni PWSZ. Na początku prezes UTW – pani Krystyna Frąszczak powitała wszystkich przybyłych a szczególnie zaproszonych na tę uroczystość gości. Jakże miłym dla ucha był krótki koncert – w wykonaniu uczniów sąsiadującej z nami Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Tarnobrzegu. Po kwadransie muzycznym wystąpił Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej dr Stanisław Lis, który w swym przemówieniu podkreślił kulturotwórczą rolę UTW i dokonał oficjalnego otwarcia nowego roku akademickiego. Następnie głos zabrali goście: pani Anna Czaplińska- Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu oraz dyrektor Biura Poselskiego  posła na Sejm RP Mirosłwa Pluty. Po ich wystąpieniach kol. Prezes przedstawiła krótkie sprawozdanie z działalności UTW w ubiegłym roku i plan działania na ten rok. Kolejnym punktem był bardzo ciekawy wykład prof. Tadeusza Zycha pt. „Emigracja- szansa czy konieczność”? Emigracja jest związana z historią naszego kraju – ludzie ciągle emigrują czyli podróżują ku lepszemu życiu. Mamy stałą emigrację w dwie strony – do Polski i z Polski. Jednym z rodzajów emigracji jest coraz bardziej rozwijająca się turystyka. Ruch i emigracja to symbole państwa demokratycznego. Wszyscy mówcy składali nam najlepsze życzenia na nowy, kolejny rok akademicki. Po części oficjalnej – trochę przyjemności – kawa i słodkości.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skype
Email

Ostatnie aktualności

Operetka w Staszowie

RYTWIANY, STASZÓW  28 maja- sobota,     wyjazd o godz. 14 Godz.15.00  Zwiedzanie PUSTELNI  ZŁOTEGO  LASU     w Rytwianach – Kompleks Klasztorny Pokamedulski     – Ogrody Klasztorne, – Galeria

AKTUALNOŚCI UTW /maj – czerwiec/

WYKŁADY 12.05.2022 czwartek g. 11 – „Bezpieczeństwo osobiste  seniora”   st. aspirant Stanisław Ciba z Komendy Policji w Tarnobrzegu 26.05.2022 czwartek g. 11 – „Henryk Arctowski pierwszy polski polarnik”  Beata Kotasiak- Wójcik 09.06.2022 czwartek