Adres

ul. Kardynała Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

Telefon

15 823 57 48 wew. 28

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013 / 2014 na UTW

10 października 2013 po raz siódmy już jako słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku zainaugurowaliśmy nowy rok akademicki na Uczelni PWSZ. Na początku prezes UTW – pani Krystyna Frąszczak powitała wszystkich przybyłych a szczególnie zaproszonych na tę uroczystość gości. Jakże miłym dla ucha był krótki koncert – w wykonaniu uczniów sąsiadującej z nami Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Tarnobrzegu. Po kwadransie muzycznym wystąpił Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej dr Stanisław Lis, który w swym przemówieniu podkreślił kulturotwórczą rolę UTW i dokonał oficjalnego otwarcia nowego roku akademickiego. Następnie głos zabrali goście: pani Anna Czaplińska- Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu oraz dyrektor Biura Poselskiego  posła na Sejm RP Mirosłwa Pluty. Po ich wystąpieniach kol. Prezes przedstawiła krótkie sprawozdanie z działalności UTW w ubiegłym roku i plan działania na ten rok. Kolejnym punktem był bardzo ciekawy wykład prof. Tadeusza Zycha pt. „Emigracja- szansa czy konieczność”? Emigracja jest związana z historią naszego kraju – ludzie ciągle emigrują czyli podróżują ku lepszemu życiu. Mamy stałą emigrację w dwie strony – do Polski i z Polski. Jednym z rodzajów emigracji jest coraz bardziej rozwijająca się turystyka. Ruch i emigracja to symbole państwa demokratycznego. Wszyscy mówcy składali nam najlepsze życzenia na nowy, kolejny rok akademicki. Po części oficjalnej – trochę przyjemności – kawa i słodkości.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Skype
Email

Ostatnie aktualności

A K T U A L N O Ś C I  UTW – maj  2024

Wykłady i filmy w czwartki godz. 11 Aula B 09.05.24  czw.g.11       Wykład  „Czy senior może być szczęśliwy?” –  mgr  Bożena  Andrychowicz      16.05.24  czw.g.11      Wykład „Maria Kozłowa –Lasowiaczka