Adres

ul. Kardynała Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

Telefon

15 823 57 48 wew. 28

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

23 września 2021 mieliśmy krótką Inaugurację nowego roku akademickiego dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po tak długiej przerwie spowodowanej sytuacją epidemiczną, większość z nas nie mogła się doczekać tego spotkania. Prezes Zarządu UTW Krystyna Frąszczak powitała wszystkich  przybyłych na tę uroczystość słuchaczy i gości. Omówiła skróconą działalność UTW a dr  hab. Anna Szylar otworzyła nowy rok 2021/22.   Następnie był  wykład inauguracyjny pani rektor o dawnej edukacji  kobiet pt. ”Wychowanie dobre i w młodości ćwiczone”.
Po części oficjalnej była krótka przerwa na  herbatę, kawę i małe ciastko. 

Kolejnym punktem programu było Walne Zgromadzenie Członków UTW (WZC) podsumowujące rok 2020, działalność Zarządu, i działalność Komisji Rewizyjnej. Głównym punktem było zatwierdzenie przez WZC poprawek w nazwie Uczelni występujących w naszym Statucie. Po krótkiej dyskusji zostały przyjęte i zatwierdzone uchwały.
Po WZC mieliśmy małą przekąskę w postaci kiełbaski z grilla.          
Gosia G.