Adres

ul. Kardynała Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

Telefon

15 823 57 48 wew. 28

Olimpiada Seniorów w Baranowie Sandomierskim – 27 czerwca 2015