Adres

ul. Kardynała Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

Telefon

15 823 57 48 wew. 28

Podkarpacka Konferencja UTW w Tarnobrzegu – 20-21 czerwiec 2013 rok

Konferencja była dofinansowana ze środków programu „Seniorzy w AKCJI ”
Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”

 1. Po przyjeździe i rejestracji zaproszonych gości, o godz.11.00 KONFERENCJĘ uroczyście otworzyła i serdecznie powitała wszystkich przybyłych- prezes UTW w Tarnobrzegu- pani Krystyna Frąszczak.
 2. Wystąpienia gości- patronów konferencji: przedstawicielki Prezydenta Miasta Tarnobrzeg- Pani Anny Czaplińskiej- naczelnik Wydz. Oświaty, Kultury i Sportu
 3. Prorektora PWSZ w Tarnobrzegu Stanisława Lisa – jako „gospodarza” uczelni
 4. Wicemarszałka Woj. Podkarpackiego p. PIÓRO oraz Starosty Powiatu Goście w swych wystąpieniach przywitali serdecznie wszystkich uczestników konferencji, złożyli najlepsze życzenia owocnych obrad i gratulacje organizatorom.
 5. Wystąpienie p. Katarzyny Bindy- przedstawicielki , i , która przedstawiła rodzaje działań programowych organizacji dla UTW, wsparcia i promocji oraz
  współpracy z różnymi ludźmi.
 6. Wystąpienie p.Lucjana Jędrzejewskiego-prezesa Federacji UTW Polski Południowej-f.12
 7. Głównym punktem .I cz. Konferencji był wykład p. prof. Tadeusza Zycha pt. ”Smutek i radość długowieczności” i tu jakże trafny cytat z Księgi Hioba: „Mądrość nie z wiekiem przychodzi a prawość nie tylko starcom jest dana”. Dawniej uważano, że starość jest za grzechy- w Raju starości nie było. W XVIII w. mówiono, że starość jest po 70-tce. Konkluzja jest taka: Kto żyje bez szaleństwa nie jest tak mądry jak mniema”
 8. W przerwie na poczęstunek (fot.14- 17) uczestnicy podziwiali galerię obrazów naszych malarek a w II cz. były wystąpienia i prezentacje:
 • z Akademii Trzeciego Wieku w Jarosławiu- prezes pan Marian Janusz przedstawił głównie Klub Melomana jaki działa w Jarosławiu
 • z UTW-Krosno pan Zdzisław Socha zaprezentował Projekty Partnerskie Grudntviga.
 • z UTW w Tarnobrzegu p. prezes Krystyna Frąszczak zaprezentowała Wolontariat jaki u nas prężnie działa oraz Współpracę z Samorządami Lokalnymi.
 • następnie wystąpił pan TADEUSZ ZAŁUCKI z ODESSY który opowiedział jak u nich w Odessie powstał UTW- dzięki wsparciu UTW w Tarnobrzegu. Na zakończenie 1-go dnia była uroczysta kolacja integracyjna w restauracji Sonata
  9. II dzień Konferencji – 21.06.— otworzyły zajęcia warsztatowe w dwóch grupach:
  I gr. Omawiała Regionalne partnerstwo UTW- wymianę doświadczeń, tworzenie wspólnych zasobów i współpracy z JST. Ćwiczenia te prowadził dr Witold Pycior z Regionalnej Agencji Rozwoju Gospodarczego w Tarnobrzegu.
  II gr. To były warsztaty psychologiczne prowadzone przez doświadczonego psychologa – panią Bożenę Andrychowicz a miały na celu podniesienie kompetencji liderów UTW, specyfikę zarządzania stowarzyszeniem osób starszych, rozwiązywanie konfliktów.
  10. Po krótkiej przerwie na poczęstunek wraz z gośćmi zwiedzaliśmy Zamek Dzikowski.
  Podsumowując: uważam, że 2-dniowe obrady Podkarpackiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku były owocne- pozwoliły poznać się i wymienić doświadczenia UTW