Adres

ul. Kardynała Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

Telefon

15 823 57 48 wew. 28

Seniorzy – Nowa Generacja w Tarnobrzegu – 2013 rok