Adres

ul. Kardynała Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

Telefon

15 823 57 48 wew. 28

Spotkania EKF w UTW

Zrozumieć Innego…

Spotkania Edukacyjnego Klubu Filmowego w UTW

w roku akademickim 2023/24

Sandomierz. Rozżarzone słońcem letnie popołudnie ostatniego dnia czerwca 2024 r. To już 21. Festiwal Filmów – Spotkań Niezwykłych. Kilkuosobową grupą miłośników magii kina z naszego UKF-u przyjechaliśmy tu własnym transportem (bo ze względów logistycznych inaczej się nie da), by uczestniczyć w tym, rzeczywiście niezwykłym święcie filmu… Mamy wciąż w pamięci ubiegłoroczny, 20. Festiwal, gdy z taką właśnie grupą, z nieodżałowanej pamięci Krystyną Frąszczak oglądaliśmy 23 czerwca, w kinie „Starówka”, film Krzysztofa Zanussiego ze wspaniałym Andrzejem Sewerynem, i późniejsze z nim spotkanie. Dziś przyjechaliśmy po to, by w tym kameralnym kinie obejrzeć film Doroty Kędzierzawskiej „Sny pełne dymu”, z nietuzinkowym aktorem, Krzysztofem Globiszem.

W mijającym roku akademickim 2023/24 motywem naszych spotkań w EKF, którym podporządkowaliśmy nasze projekcje było słowo: INNY. Każdy z wyświetlanych filmów był ilustracją określonego rodzaju Inności. Już na pierwszym ze spotkań uzmysłowiliśmy sobie, że od dawien dawna człowiek musiał się mierzyć z innością – kulturową, obyczajową, polityczną. Innością drugiego człowieka. Mierzymy się z nią i dzisiaj. Co więcej – nasze reakcje mają często istotny wpływ na nasze dalsze poczynania i ich skutki.

Te inności to nie tylko, niby banalne, różnice między kobietą a mężczyzną. To różnice powodowane pochodzeniem, wychowaniem, wyznaniem religijnym, wykształceniem, stosunkiem do tradycji, przynależnością narodową. Ale i wiekiem. Nie sposób wyliczyć, tak ich wiele. I to właśnie one na co dzień modelują nam życie.

Projekcje wyświetlanych w EKF filmów stwarzały nam możliwości do dyskusji, formułowania opinii i wymiany poglądów. W tym celu obejrzeliśmy kilka dobrych (często nawet Oskarowych) filmów, takich jak „Gandhi”, „Mała Moskwa”, „Każdy twój oddech”, „Proceder”, „Tajemnica Broceback Mountein”. Ich tematyka inspirowała do refleksji o trudnych problemach, wciąż aktualnych, jak te dotyczące miłości ludzi z różnych obozów politycznych czy miłości ludzi tej samej płci. Jakby na zwieńczenie tych rozważań sandomierski Festiwal podarował nam dzieło filmowe o jeszcze innej inności. Film Doroty Kędzierzawskiej „Sny pełne dymu” czyni bohaterem człowieka po udarze, niepełnosprawnego. Borykającego się z problemami komunikowania się ze światem, bo skutkiem przebytego udaru jest brak możliwości prawidłowego artykułowania wypowiedzi. To ograniczenie zamyka go, powoduje pewien rodzaj uwięzienia i uniemożliwia porozumienie.

Śledzimy to na ekranie z zapartym tchem – cierpienie, poczucie osamotnienia. Jesteśmy głęboko poruszeni…

A później, raz jeszcze przeżywamy to na spotkaniu z aktorem, Krzysztofem Globiszem (człowiekiem po udarze), na spotkaniu z twórcami filmu w Galerii Szklanej Widnokrąg. W nie-codziennym towarzystwie ludzi ze świata filmu, ze świata kultury.

To wszystko pozostawia w nas niecodzienne wrażenia, przeżycia i refleksje…

Podobnie, jak klimatyczny, bardzo europejski Sandomierz, pełen pogodnych ludzi, spacerujących i odpoczywających przy licznych kawiarnianych stolikach.

To było sympatyczne zamknięcie tegorocznych spotkań naszego Edukacyjnego Klubu Filmowego, który gromadzi ludzi zainteresowanych filmem i dzięki temu zaprzyjaźnionych.

Maria Pietrow