Adres

ul. Kardynała Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

Telefon

15 823 57 48 wew. 28

VI Podkarpacki Rajd Starszaków „Kiczera 2016” – 22 kwiecień 2016