Dnia 26 kwietnia 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na którym wybrano nowe władze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zarząd

Krystyna Frąszczak- Prezes Zarządu
Stanisław  Widz – Wiceprezes
Małgorzata Gospodarczyk – Wiceprezes
Elżbieta  Szklarz – Sekretarz
Genowefa Mazur – Skarbnik
Zenona Kłos
Henryk Partyka
Maria   Pietrow
Jadwiga Skotnicka

Komisja Rewizyjna

Zbigniew  Golec – Przewodniczący
Barbara  Turczyk – zastępca przew.
Tadeusz Woźniak
Anna  Podgórniak
Grażyna  Grzesik