Adres

ul. Kardynała Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

Telefon

15 823 57 48 wew. 28

Wycieczka do muzeum H. Sienkiewicza, St. Żeromskiego, pałacu Biskupów w Kielcach – 22 listopada 2016 r