Adres

ul. Kardynała Wyszyńskiego 10, 39-400 Tarnobrzeg

Telefon

15 823 57 48 wew. 28

Wycieczka do stacji uzdatniania wody w Jeziórku – 17 listopada 2016 r