Wycieczka do Kielc, Chęcin, Tokarni i inne – 19 lipiec 2014 rok

Tym razem celem naszej wycieczki były Kielce z Jaskinią Raj, Tokarnia i Chęciny. W sobotni ranek 19 lipca wyjechaliśmy z Tarnobrzegu aby podziwiać tereny świętokrzyskie. Na początek obejrzeliśmy kielecki Amfiteatr Kadzielnia który znajduje się w południowej części wyrobiska Kadzielnia. Historia wydobycia surowca wapienniczego sięga przeszło 200 lat. Jednym z kluczowych etapów stopniowej rekultywacji i zagospodarowania […]